Liên hệ

Yong Anh & Minh Chiến - Tone nam: C

Liên hệ

Hoàng Bách - Tone nam: Bbm

Liên hệ

Phạm Anh Duy - Tone nam: C

Liên hệ

Phạm Anh Duy - Tone nữ: F#

Liên hệ

Bức Tường - Tone nam: C

Liên hệ

Thùy Chi - Tone nữ: A

Liên hệ

Quách Mai Thy - Tone song ca: Gm

Liên hệ

Hà Anh Tuấn - Tone nam: Em

Liên hệ

Hà Anh Tuấn - Tone nữ: A

Liên hệ

Hà Anh Tuấn - Tone nam: C#m

Liên hệ

Tạ Quang Thắng - Tone nam: F#

Liên hệ

Tạ Quang Thắng - Tone nữ: B

Liên hệ

Hà Lê - Tone nam: Em

Liên hệ

Bằng Kiều - Tone nam: Gm

Liên hệ

Vũ Cát Tường - Tone nữ: E

Liên hệ

Lâm Bảo Ngọc - Tone nữ: E

Liên hệ

Y Garia Ênuôl - Tone nam: Dm

Liên hệ

100 ca sĩ - Tone tốp ca: D