Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: F#m

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi & Lan Anh - Tone song ca: F#m

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: Em

Liên hệ

Phan Đinh Tùng - Tone nam: Am

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: Gm

Liên hệ

Dương Hoàng Yến - Tone nữ: Am

Liên hệ

Dương Hoàng Yến - Tone nam: Ebm

Liên hệ

Lan Anh - Tone nữ: C#

Liên hệ

Cẩm Vân - Tone nữ: D#m

Liên hệ

Cẩm Vân - Tone nam: Am

Liên hệ

Xuân Hảo - Tone nam: Am

Liên hệ

Minh Quân & Thu Thủy - Tone song ca: Dm

Liên hệ

Phương Nga - Tone nữ: A

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi & Hồng Duyên - Tone song ca: F

Liên hệ

Nhóm Lạc Việt - Tone nam: Eb