Liên hệ

Gia khiêm - Tone nam: Eb

Liên hệ

Ploong Thiết - Tone nam: G

Liên hệ

Tốp Nam - Tone nam: Em

Liên hệ

Yong Anh & Minh Chiến - Tone nam: C

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: G

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: Bm

Liên hệ

Hoàng Bách - Tone nam: Bbm

Liên hệ

Hoàng Viết Danh - Tone nam: Cm

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: F#m

Liên hệ

Artista - Tone nam: Gm

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: Em

Liên hệ

Phạm Anh Duy - Tone nam: C

Liên hệ

Bức Tường - Tone nam: C

Liên hệ

Phan Đinh Tùng - Tone nam: Am

Liên hệ

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: Gm

Liên hệ

Hà Anh Tuấn - Tone nam: Em

Liên hệ

Hà Anh Tuấn - Tone nam: C#m

Liên hệ

Dương Hoàng Yến - Tone nam: Ebm