300.000 

Gia khiêm - Tone nam: Eb

300.000 

Gia khiêm - Tone nữ: C#

300.000 

Tốp Nam - Tone nam: Dm

300.000 

Lương Nguyệt Anh - Tone nữ: Dm

300.000 

Yong Anh & Minh Chiến - Tone nam: C

300.000 

Ngọc Khánh Chi - Tone nữ: D

300.000 

Bảo Trâm & Song Tùng - Tone nữ: D

300.000 

Lê Anh Dũng & Lương Nguyệt Anh - Tone song ca: Cm

300.000 

Đoàn văn công Hải Quân - Tone tốp: Eb

300.000 

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: G

300.000 

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: Bm

300.000 

Hoàng Bách - Tone nam: Bbm

300.000 

Hoàng Viết Danh - Tone nam: Cm

300.000 

Vũ Thắng Lợi - Tone nam: F#m

300.000 

Trần Thụy Miên - Tone nữ: Bb

300.000 

Trần Thụy Miên - Tone nam: Eb

300.000 

Vũ Thắng Lợi & Lan Anh - Tone song ca: F#m